Selamat Datang!

"Sistem eTempahan Majlis Bandaraya Ipoh"

Terima kasih kerana melayari portal Sistem Tempahan Harta Sewaan Majlis Bandaraya Ipoh.
Portal ini adalah untuk pengguna membuat tempahan, semakan tempahan harta-harta sewaan.

Terma & Syarat

Saya akan mematuhi syarat-syarat penggunaan dewan dan bertanggungjawab di atas kebersihan, kerosakan atau kehilangan peralatan semasa saya menggunakannya.

Saya juga mengaku akan mematuhi peraturan menyewa dewan dan bersetuju bahawa sebarang pembatalan oleh pihak Majlis boleh dibuat tanpa diberi notis terlebih dahulu.

Penyewa adalah diberi tempoh 6 bulan untuk membuat permohonan tuntutan semula wang cagaran dari tarikh tamat penyewaan (jika ada) dan sekiranya gagal membuat tuntutan dalam tempoh yang ditetapkan, maka Majlis Bandaraya Ipoh berhak melucut hak wang cagaran tersebut dan dimasukkan ke dalam akaun hasil Majlis.